• RODZINA,  ZWIĄZEK

    Ona: Antykoncepcja.

    Kilka dni temu minęło dokładnie 50 lat od opublikowania encykliki Humanae Vitae Pawła VI. Co papież mógł wiedzieć o współżyciu małżeńskim i o planowaniu rodziny? Dlaczego mielibyśmy bezrefleksyjnie przyjąć naukę płynącą z nauczania Kościoła? I jak to w końcu jest z tą antykoncepcją? To dobry moment, by poruszyć ten budzący ogromne kontrowersje także wśród praktykujących katolików temat.