Ona: Przebaczenie.

Dzisiejszy świat cierpi z powodu nadużywania trzech, bardzo niebezpiecznych słów, „jestem tylko człowiekiem”, zapominając (albo chcąc zapomnieć), że to właśnie ten „tylko człowiek” decyduje, czy poprzestanie na byciu „tylko”, czy dostrzeże, że jest „aż”.

Continue Reading