• RODZINA,  ZWIĄZEK

    Ona: Kobiecość.

    „Potem Pan Bóg rzekł: <<Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc>>. […] Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: <<Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta>>” (Rdz 2, 18-23).

  • RODZINA,  ZWIĄZEK

    On: Kobiecość.

    Ciężko jest pisać o czymś, o czym nie ma się zielonego pojęcia (bo czy jest jakiś chłop, co by babę zrozumiał?). A jednak spróbujmy i postarajmy się uchwycić pewne cechy należące do istoty kobiecości. Może i się na damach nie znamy (my – mężczyźni), ale za to bardzo lubimy o nich rozmawiać!