• ZWIĄZEK

    On: Komunikacja damsko-męska.

    Człowiek jest istotą społeczną. Niby truizm, ale w dzisiejszym skrajnie indywidualistycznym świecie, gdzie wszystko, zawsze i wszędzie musi być nakierowane na moje widzimisię, może i warto przypominać takie ,,oczywiste oczywistości’’. Nie żyjemy sami dla siebie, ale mamy dawać siebie innym w tym ,,bezinteresownym darze’’, o którym tak często wspominał nasz papież. Wychodząc od nakarmienia głodnego, a kończąc na nawiedzeniu chorego, w każdym przypadku jesteśmy zobowiązani do praktykowania uczynków miłosierdzia. Szczególnie w relacjach damsko-męskich mamy służyć drugiemu, by nasza żona kochała i czuła się kochaną. Nie uda się to bez dobrej komunikacji.

  • ZWIĄZEK

    Ona: Przebaczenie.

    Dzisiejszy świat cierpi z powodu nadużywania trzech, bardzo niebezpiecznych słów, „jestem tylko człowiekiem”, zapominając (albo chcąc zapomnieć), że to właśnie ten „tylko człowiek” decyduje, czy poprzestanie na byciu „tylko”, czy dostrzeże, że jest „aż”.