• ZWIĄZEK

    On: Komunikacja damsko-męska.

    Człowiek jest istotą społeczną. Niby truizm, ale w dzisiejszym skrajnie indywidualistycznym świecie, gdzie wszystko, zawsze i wszędzie musi być nakierowane na moje widzimisię, może i warto przypominać takie ,,oczywiste oczywistości’’. Nie żyjemy sami dla siebie, ale mamy dawać siebie innym w tym ,,bezinteresownym darze’’, o którym tak często wspominał nasz papież. Wychodząc od nakarmienia głodnego, a kończąc na nawiedzeniu chorego, w każdym przypadku jesteśmy zobowiązani do praktykowania uczynków miłosierdzia. Szczególnie w relacjach damsko-męskich mamy służyć drugiemu, by nasza żona kochała i czuła się kochaną. Nie uda się to bez dobrej komunikacji.

  • ZWIĄZEK

    Ona: Czystość.

    Pamiętacie jak będąc małymi dziećmi śmieszył Was znak „strzeż się pociągów”, jak nieświadomi zagrożenia przekraczaliście grubą żółtą linię oddzielającą peron od torów? Wtedy z pomocą przychodzili rodzice, którzy wciągali za rękaw na bezpieczną odległość i pouczali by więcej tak nie robić, bo to niebezpieczne. Wchodząc w związek lub będąc już w narzeczeństwie, warto powrócić do tego być może mglistego wspomnienia z dzieciństwa, gdyż  jak się okazuje owa żółta linia na peronie kolejowym i znak „strzeż się pociągów” mają sporo wspólnego z towarem deficytowym jakim jest dziś czystość przedmałżeńska.