• ZWIĄZEK

    On: Komunikacja damsko-męska.

    Człowiek jest istotą społeczną. Niby truizm, ale w dzisiejszym skrajnie indywidualistycznym świecie, gdzie wszystko, zawsze i wszędzie musi być nakierowane na moje widzimisię, może i warto przypominać takie ,,oczywiste oczywistości’’. Nie żyjemy sami dla siebie, ale mamy dawać siebie innym w tym ,,bezinteresownym darze’’, o którym tak często wspominał nasz papież. Wychodząc od nakarmienia głodnego, a kończąc na nawiedzeniu chorego, w każdym przypadku jesteśmy zobowiązani do praktykowania uczynków miłosierdzia. Szczególnie w relacjach damsko-męskich mamy służyć drugiemu, by nasza żona kochała i czuła się kochaną. Nie uda się to bez dobrej komunikacji.

  • RODZINA,  ZWIĄZEK

    Ona: Antykoncepcja.

    Kilka dni temu minęło dokładnie 50 lat od opublikowania encykliki Humanae Vitae Pawła VI. Co papież mógł wiedzieć o współżyciu małżeńskim i o planowaniu rodziny? Dlaczego mielibyśmy bezrefleksyjnie przyjąć naukę płynącą z nauczania Kościoła? I jak to w końcu jest z tą antykoncepcją? To dobry moment, by poruszyć ten budzący ogromne kontrowersje także wśród praktykujących katolików temat.